22 Ocak, 2013

481 - Oyun bağımlılığı


Oyun bağımlılığı ciddi bir rahatsızlık mıdır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mıdır? Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı kadar ciddiye alınmayan, ama yavaş yavaş gelişmiş ülkeler tarafından tanınmaya başlayan oyun bağımlılığı hakkında konuşmadan önce, bağımlılığın tanımına bakalım.

Bağımlılık, bir maddenin ya da bir etkinliğin ruh ve/veya fiziksel sağlığı kötü yönde etkilemesine karşın kullanımının devam etmesi durumuna verilen bir isim. Bağımlılık, beyin yapısındaki motivasyon, karar verme, öğrenme ile ilgili kimyasal süreçleri etkiliyor. Bağımlılığın temel özellikleri arasında bağımlı olunan şeyle aşırı zaman geçirerek diğer şeylerden ödün verme, bağımlı olunan maddeyi çoğu zaman düşünme ve ona karşı duyulan kontrol edilemeyen istek yer alıyor.


Oyun bağımlılığı ile çok oyun oynama arasında ise fark var. Yani bir kişi bilgisayar veya konsol oyunlarıyla gününün büyük bir kısmını geçiriyor olsa da bağımlı olmayabilir. Bağımlılık, oyun oynamanın hayatın geri kalan kısımlarını nasıl etkilediğiyle yakından ilişkili. 

Oyun bağımlılığıyla ilgili yapılan araştırmalardan çıkan özet sonuçlar şöyle:
  • Gönüllü bir toplulukla yapılan bir çalışmada uzun süre boyunca oyun oynayan kişilerin yüzde 41'i oyun oynamayı bir kaçış olarak gördüklerini söylemiş. Bu topluluğun yüzde 7'si ise bağımlılık özellikleri göstermiş.
  • Online oyun bağımlılarının çoğu erkek. Bu erkekler arasında daha ciddi oyun bağımlısı olanlar daha düşük özgüvene sahip, yaş olarak daha ileri seviyede ve günlük hayatlarından daha memnuniyetsiz. Kadınlar için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.
  • Çok oyun oynadıklarını düşünen kişilerle yapılan ankete göre, bu kişiler bağımlılığın temel özelliklerine sahip: Duygu durum değişikliği, yoksunluk belirtileri, aynı miktarda maddenin etkisi azaldığı için madde artırımı, duyulan şiddetli istek ve nüksetme.
  • Erkek çocuklar şiddet içerikli oyunlara yönelirken, kız çocuklar platform ve puzzle oyunlarını tercih ediyor.
  • Oyun bağımlılığı, akademik başarıda düşüş ile anksiyete ve depresyonda artış ile ilişkilendiriliyor.
  • Oyun bağımlılığı aynı zamanda başarı motivasyonu, kişinin zekasını olumlu yönden değerlendirmesi, heyecan arayışı ile de pozitif biçimde ilişkili.
  • Çin'de yapılan bir araştırma, otoriter ebeveynlik anlayışının lise öğrencileri arasında oyun bağımlılığına etkisi olduğunu göstermiş.
  • Almanya'da yapılan geniş çaplı bir araştırmada ise (15.000 kişilik) erkek öğrencilerin yüzde 3'ünün ve kız öğrencilerin yüzde 0.3'ünün oyun bağımlısı özellikleri taşıdığı görülmüş.

Amsterdam'da 2006 yılında oyun bağımlılığı kliniği hizmet vermeye başladı. Sekiz haftalık bir program ile bağımlılığı tedavi etmeyi amaçlayan kliniğin bir benzeri de 2009'da İngiltere'de açıldı.

Kaynak:
http://www.techaddiction.ca/gaming-addiction-statistics.html#.ULZa3bvyvbk
http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_4180.htm

Resim kaynak:
http://images.bit-tech.net/news_images/2007/06/video_game_addiction_not_a_disorder/article_img.jpg
http://geeksmash.com/wp-content/uploads/2012/08/Video-game-addiction-012-geeksmash.jpg

0 yorum: